Επιλογή Σελίδας

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας του ομίλου μας για κάθαρση της Ελλάδας,

ξεκινούν πάλι οι περίπατοι γύρω από τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως,

μία Κυριακή κάθε μήνα καθ’ όλη την διάρκεια του 2017.

Σημείο συνάντησης: Στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου 

Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής στην γραμματεία