Επιλογή Σελίδας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΦΑΡΟ

Αγαπητά μέλη και φίλοι,

Ακολουθώντας την καθοδήγηση και τις υποδείξεις των Διδασκάλων μας, για την πορεία της σκέψεως και για την εκπαίδευση του νου προς την Αυτογνωσία, προγραμματίσαμε κύκλο ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ για να γνωρίσουμε καλύτερα την Μητρική μας γλώσσα και τους θησαυρούς της.

Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές τον μήνα και ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο του 2017.

Αντί της φυσικής παρουσίας θα δίδεται σε όποιον το ζητήσει ύλη με την οποία θα μπορεί να δουλέψει μόος του

Προσέλευση: –

Έναρξη:-

Διδάσκει η Αγγελική Κομποχόλη, φιλόλογος αφιερωμένη στην έρευνα της Ελληνικής γλώσσας και την διδασκαλία της.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 11:00-15:00  Τηλέφωνο & fax: 2103216803 email: faros.mko@gmail.com

Η συμμετοχή είναι 5 ευρώ για τους φίλους & 4 ευρώ για τα μέλη για κάθε μάθημα καθώς και για την προβολή του εισαγωγικού κύκλου.

Θα χορηγηθεί σε όσους το επιθυμούν βεβαίωση παρακολουθήσεως.