Επιλογή Σελίδας
Η ταυτότητά μας

Ταυτότητα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Μελετάμε και ακολουθούμε Εσωτερική Διδασκαλία, την οποία λαμβάνουμε από Πνευματικούς Διδασκάλους, τα 15 τελευταία χρόνια μέσω Επικοινωνίας (Channeling) από την Πέγκυ Χριστοφή (βιογραφικό).

Η Ιδέα η Ουσία και το Θεμέλιο του Ομίλου είναι η Αλήθεια  Αγάπη Ελευθερία
Το Όραμα είναι ο Άνθρωπος Ελεύθερος
Για να προσεγγίσουμε αυτό το Όραμα, Αναζητούμε την Αλήθεια,
ακολουθώντας και εφαρμόζοντας την Διδασκαλία, οδηγούμενοι σε Αυτογνωσία.
Ο Σεβασμός και η Ελευθερία είναι Κανόνες που διέπουν τις μεταξύ μας σχέσεις.

Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές μας δυσκολίες τις δοκιμασίες, τα συλλογικά προβλήματα και τις προκλήσεις της ζωής και της κοινωνίας μας, ως ασκήσεις Αυτογνωσίας και ευκαιρίες Υπηρεσίας.
Διδασκόμαστε, ερευνούμε, και προχωράμε, με δράσεις που αγκαλιάζουν τα ενδιαφέροντα των μελών μας, με πρακτικές εσωτερικής φύσεως και με ανάλογες εξωτερικές ενέργειες και εκδηλώσεις.

Στηριζόμαστε στην Αλληλοβοήθεια και την Αλληλεγγύη.
Συνεργαζόμαστε, συμμετέχουμε και ενισχύουμε τις προσπάθειες άλλων δομών, με γνώμονα πάντοτε την Συνδημιουργία Καλών συνθηκών για τους ανθρώπους και για τον πλανήτη.
Θέλουμε να ωφελούμε τον τόπο μας και τον Άνθρωπο, κάνοντας το μέρος μας, στο μέτρο που μας αναλογεί.