Ο Φάρος θεωρώντας την άσκηση-εκπομπή που διεμόρφωσε και κατέθεσε ο Δρ. Γιάννης Μπουχέλος, ως κατάλληλη και αποτελεσματική εσωτεριστική δράση για το Καλό της πατρίδας μας, αγκαλιάζει και στηρίζει την πρωτοβουλία για συνεργασία ομάδων – ομίλων – προσώπων σ’ αύτό το έργο και καλεί τα μέλη και τους φίλους του, να ενημερωθουν και να συμμετάσχουν στις προγραμματιζόμενες συναντήσεις – συναντήσεις. Επόμενη συνάντηση: Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου, ώρα 16:00 (ώρα προσέλευσης 15:30), στην Αίγλη Ζαππείου στο Prive Room.

Σκοπός των συναντήσεων αυτών σύμφωνα με τον Γιάννη Μπουχέλο είναι: «η ένωση των συμμετεχόντων με το αέναο Τώρα. Μέσα απο την υπέρβαση της τρίτης διάστασης εισερχόμαστε στην περιοχή του πρωταρχικού δημιουργικού τσι. Έτσι βιώνουμε την εσωτερικότητά μας και την ουδετερότητα του Θεϊκού μας πυρήνα με ασφαλή τρόπο και το εκπέμπουμε στο Τώρα, υπερβαίνοντας τα όρια της προσωπικότητας μέσα απο αγνή και καθαρή πρόθεση, το δικαίωμά μας και των άλλων στη Ζωή, στην ελεύθερη δημιουργική έκφραση και στο ζωτικό χώρο. Μέσα απο τον Ψυχοπνευματικό ήχο-δόνηση των συμμετεχόντων, τη Σύνδεση και την καθαρή πρόθεση εκπέμπουμε ο καθένας το εσωτερικό του Φως στο συλλογικό ασυνείδητο ώστε να τιμηθεί και να ενδυναμωθεί το δικαίωμα στη Ζωή και στην Δημιουργία για τους ανθρώπους και ειδικά για τους Έλληνες».