Έντυπο του Σωματείου

Το πρώτο τεύχος του «Φάρος εν τύπω» κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2005. Ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο της παρουσίας του σχεδόν δύο χρόνια αργότερα.

Η έκφραση-ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών, η πρακτική εφαρμογή γνώσεων και εργαλείων από την Πνευματική Διδασκαλία, η προώθηση της Επικοινωνίας και της Αφύπνισης αποτελούσαν δομικό στοιχείο και προτεραιότητά του.

Το «Φάρος εν τύπω» είχε πρωταρχικό στόχο να προβάλλει το πνεύμα που διέπει τη λειτουργία του ΦΑΡΟΥ και με τη συνδρομή των μελών που παρουσίασε ποικιλία θεμάτων στα συνολικά 17 τεύχη και τις έκτακτες εκδόσεις του.