Εδώ καί αρκετό καιρό καί από τίς αρχές του φθινοπώρου επανειλημμένως,
οι  Δάσκαλοί μας προειδοποιούν:

Θέλουμε νά Γνωρίζετε:

Τά επόμενα τρία έτη παραμένουν ιδιαιτέρως δύσκολα γιά όποιον δέν συντονίζεται καί μάλιστα ορθώς μέ τίς καινούριες υψηλότερες δονήσεις του πλανήτη. Μέσα σ’αυτά τά τρία χρόνια γιά καθέναν σας θά συμβούν αλλαγές. Νά αρχίσετε αμέσως νά σκέπτεσθε καί νά επιδιώκετε τουλάχιστον σέ έναν τομέα, μία μεγάλη αλλαγή, προκειμένου νά οδηγήσετε αντί «νά οδηγηθείτε τυχαίως».

 

 Αντί νά ανησυχήσουμε μ’αυτές τίς πληροφορίες, ας τίς αξιοποιήσουμε.

Υπάρχει γιά όλους μας ένας τομέας, στόν οποίο είναι εύκολο νά πραγματοποιήσουμε μία αλλαγή ορθώς, μέ ασφάλεια καί μέ πολλαπλάσια οφέλη:

 Μπορούμε όλοι νά πραγματοποιήσουμε ένα βήμα προσέγγισης Εαυτού, της Εσωτερικής μας Αλήθειας, του Φωτός εντός καί γύρω μας.

 

Γιά κάποιον θά είναι απλό νά δοκιμάσει καί νά επιμείνει: νά θυμάται νά αναπνέει. ό,τι καί αν του συμβαίνει, πολλές φορές μέσα στήν ημέρα, νά αναπνέει, συνειδητά, βαθειά, ήρεμα. Δέν έχει νά χάσει τίποτε καί έχει πολλά νά κερδίσει.

Γιά κάποιον θά είναι σπουδαίο καί ανακουφιστικό, ν’αποφασίσει νά πιστέψει στήν ευεργετική Παρουσία των Αγγέλων δίπλα μας καί νά δοκιμάσει νά τούς επικαλείται. Πολύ απλά, μέ τά λόγια της καρδιάς του ,ή χρησιμοποιώντας τίς επικλήσεις πού προτείνουμε[1].

Καί κάποιος άλλος ίσως νά έχει κουρασθεί ή νά έχει βαρεθεί ή νά έχει αγανακτήσει αρκετά μέ τόν πόνο καί τήν οδύνη καί  τήν μάταιη προσπάθεια «νά έχει τόν έλεγχο» καί «νά τά καταφέρνει μέ όλα», ίσως έχει ήδη αηδιάσει από τίς εσωτερικές του συγκρούσεις, τήν κατάκριση,τήν αυτοκατάκριση, τίς ενοχές. Θά μπορούσε λοιπόν νά δοκιμάσει, αφού σκεφθεί καλά, νά βεβαιώσει τήν

«Δήλωση  Αποδοχής»[2].

Εφαρμόζοντας κάτι από τά παραπάνω ή ο,τιδήποτε άλλο θά μπορούσε νά φέρει κάποιον πιό κοντά στόν Εαυτό του, πραγματοποιούμε μία σημαντική εσωτερική αλλαγή.

Τά αποτελέσματα μιας εσωτερικής αλλαγής, πρός τήν κατεύθυνση προσεγγίσεως Εαυτού, απλώνονται ευεργετικά σέ όλους τούς τομείς της βιώσεως.

 Ας δοκιμάσουμε.

 


[1]   Επίκληση στούς  Αγγέλους της Κάθαρσης

Στό Όνομα του Θεού του Πατρός

Επικαλούμαι τίς Δυνάμεις της 7ης Ακτίνας,

πρός Κάθαρση, Θεραπεία, Απελευθέρωση, του χώρου τούτου

καί των ανθρώπων από  κάθε βαρύ κραδασμό.

Τήν Μετουσίωση αιτούμαι τωνν απελευθερουμένων  ενεργειών.

Στό Όνομα  του Θεού του Πατρός

Γένοιτο.

Επίκληση στούς Αγγέλους της Διακυβέρνησης

Άγγελοι της Διακυβέρνησης, Άγγελοι της 1ης Ακτίνας

Παρακαλώ, τήν Παρουσία, τήν Ευλογία , τήν Δράση σας

Ευλογώ  κι Επικαλούμαι

Τήν Παρουσία, τήν Ευλογία, τήν Δράση σας

Ευλογώ  Ευχαριστώ

Επίκληση στούς Αγγέλους της Δικαιοσύνης

Άγγελοι της Δικαιοσύνης, Άγγελοι της 4ης Ακτίνας

Παρακαλώ, τήν Παρουσία, τήν Ευλογία, τήν Δράση σας

Ευλογώ κι Επικαλούμαι

Τήν Παρουσία, τήν Ευλογία, τήν Δράση σας

Ευλογώ  Ευχαριστώ

 

 

[2] Μέ  τήν παρακάτω Δήλωση:

-Απαλλάσσω εαυτόν από τήν ενοχή.

-Αποδέχομαι τίς συνθήκες μου καί επιτρέπω ν’αλλάξουν.

-Παραδίδομαι στό Θέλημα του Κυρίου καί στήν βοήθειά Του.

 

Δήλωση Αποδοχής:

Ό,τι καί αν έγινε, ό,τι καί αν νομίζω ότι μου έκανα ή μου έκαναν άλλοι, ό,τι καί αν υφίσταται ή δέν υφίσταται τώρα στήν βίωσή μου, ας είναι: τό αποδέχομαι. Καί στό μέλλον (άμεσο καί μακροπρόθεσμο) επιτρέπω νά αλλάξει. Όλες οι συνθήκες, όποιες κι αν είναι, ν’αλλάξουν κατά τό Θέλημα του Κυρίου. Είτε «μ’ αρέσει» είτε όχι, είτε «τό θέλω» είτε όχι, είτε «νομίζω ότι μπορώ» είτε όχι, ας γίνουν οι αλλαγές, ας κάνω τό μέρος μου γιά νά γίνουν, μέ τήν Οδήγηση, μέ τήν βοήθεια του Θεού.