Αδελφοί,

Πολλές φορές έχουμε πει: ακούστε, ακολουθείστε τον Ρυθμό της Ψυχής. Λειτουργήστε στην βίωση με της Ψυχής τα Μέτρα.

Αν δεν προετοιμασθήκατε ήδη να λειτουργείτε μ’ αυτόν τον τρόπο, ζητήστε, αιτηθείτε τώρα την βοήθεια ν’ Αντιληφθείτε:

Μία η Ζωή, που απλώνεται και δημιουργεί τα σύμπαντα, αναδιπλώνεται καταστρέφοντας τις φθαρμένες μορφές, προχωρεί οικοδομώντας τους κόσμους. Μία η Αγάπη, που συνέχει τους κόσμους, ζωοποιεί τις μορφές, τις κρατά και τις θρέφει, ν’ απλωθούν, ν’ αναδιπλωθούν, να προχωρήσουν….

Προχωρήστε αδελφοί, στον Ρυθμό της Ψυχής της Γαίας.

Αναζητώντας τις Ουσίες, το Νόημα, την Ενότητα, υπηρετώντας τις Ουσίες, το Νόημα, την Ενότητα, με κάθε σας αναπνοή, αναγνωρίζοντας τις Ουσίες, το Νόημα, την Ενότητα μέσα σε κάθε πρακτικό έργο, ευθυγραμμίζεσθε στον Ρυθμό της Ψυχής της Γαίας.

Προχωρήστε Ισορροπώντας, το μικρό και το μέγα, Σεβασθείτε τον Εαυτό Ισορροπώντας κι Αναστηθείτε, ψυχές Ελεύθερες κι υποδεχθείτε την Ζωή με Χαρά. Με Χαρά αδελφοί, επιτρέψτε, να σαρώσει η Ζωή ό,τι άχρηστο, ό,τι δεν έχει πια Νόημα.

Υποδεχθείτε την Ζωή με Χαρά. Συναινέστε ν’ αλλάξουν τα δεδομένα.

Ευλογώ να Διακρίνετε.

 

Ιλαρίων