Αδελφοί,

Παρακαλώ να θυμηθείτε το μήνυμα της περασμένης άνοιξης και να το χρησιμοποιήσετε.

Παρακαλώ να θυμάσθε και να ζητάτε Ενεργό Νοημοσύνη.

Ακούστε αδελφοί:

Στην χώρα σας θα εορτάσετε φέτος την Ανάσταση, εντός της περιόδου λειτουργίας της Ισορροπίας.

Στοχασθείτε την Θυσία Του, την εσχάτη Ταπείνωση* κι εστιασθείτε στην Αγάπη, για να Ισορροπήσετε.

Ζητείστε την Ενεργό Νοημοσύνη, να σας υποδείξει τους τρόπους της Αγάπης – Σοφίας. Για να Ισορροπήσετε.

Προσέχετε αδελφοί:

Δεν χρειάζεται να κάνετε σεις ό,τι Εκείνος. Σταυρώθηκε, για να μην χρειάζεται πλέον να θυσιάζετε άλλο κάτι, από την όποια μορφή αδίκου. Ο Σταυρός διδάσκει πλέον Ισορροπία.

Προειδοποιηθήκατε από καιρό: «Είναι σαν μια μεγάλη και μακρινή μετακόμιση…». **

Εκφράζεται στις βιώσεις των περισσοτέρων σας, ως ανάγκη, – πραγματική ανάγκη, απαίτηση Ψυχής, απαίτηση Ψυχών – μεταβολών, αλλαγών εντός των Συνειδητοτήτων.

Εκφράζεται στις συλλογικές συνθήκες, ως επιτακτική ανάγκη “γενναίων αλλαγών”.

Προσέχετε αδελφοί. “Εχθρός σας” τώρα είναι η αδράνεια.

Να ακολουθείτε τον Ήλιο της Αληθείας.

Νοημόνως να μένετε στην Αγάπη.

Νοημόνως να πράττετε την Αγάπη.

Ισορροπείστε, Αναστηθείτε, Ζήστε.

Ευλογώ.

Ιλαρίων

 

“Ταπείνωση” είναι κραδασμός βαρύς, εκπεσμός της Ποιότητας Ταπεινότητα. Γράφεται με κεφαλαίο αρχικό “Τ” η ταπείνωση μόνο στην περίπτωση της Θυσίας Του.

** Μήνυμα Ιλαρίονος, Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2006.