Ι.

Αγαπητοί,

Είναι τώρα καιρός να εντατικοποιήσετε τις εκπομπές σας, συνδέοντάς τες με πράξεις στο εκδηλωμένο.

Κρατήστε διαρκώς στον νου το τρίπτυχο: Ισορροπία – Ανάσταση – Ζωή, με τούτο αρχίστε κάθε διαλογισμό και κάθε επίκληση και κάθε οραματισμό, με τούτο σταθείτε μέσα σε κάθε εξωτερική πράξη.

Δείτε: Για την κάθε σας στιγμή/κατάσταση, για τα προσωπικά και τα συλλογικά θέματα, για την παρούσα στιγμή/κατάσταση της Ανθρωπότητος και για τα επόμενα βήματα, Ισορροπώντας θεμελιώνετε κάθε έργο και συνεχίζετε με Σταθερότητα, με Τάξη, για να μπορείτε να Ισορροπείτε, να κοινωνήσετε την Ανάσταση, να υποδεχθείτε, να συνδημιουργήσετε Ζωή. Εν Αληθεία.

Να θυμάσθε: Αγάπης – Σοφίας Μέγεθος προσφέρεται.

Αγωνίζεσθε για να λάβετε, να χωρέσετε, ν’ αποδόσετε.

Στον Αγώνα τον Καλό, η Ισορροπία – Ανάσταση – Ζωή επικαλείται τις βοήθειές σας.

Η Ισορροπία φέρει την Ανάσταση, που είναι Νίκη Κυρίου. Και η Νίκη φέρει στην Δόξα Του. Θεμελιώνεται Ζωή εν Αληθεία.

Ευλογώ.

 

Κουτ Χούμι

 

ΙΙ.

Τέκνα Μου Αγαπητά,

Έως εδώ η Ομολογία Πίστεως στο Ελληνικό Πνεύμα εξισορρόπησε ήδη τις ασεβείς πρακτικές δεκαετιών και τις προδοτικές πράξεις,

Εμπράκτως ομολογείται η Πίστις. Δια των έργων.

Το τρίπτυχο των Ποιοτήτων Ισορροπία – Ανάστασις – Ζωή ευθέως επικαλείται το Ελληνικό Πνεύμα.

Προχωρείτε Ομολογούντες την Πίστιν. Πράττοντες.

Ευλογώ και Παρίσταμαι. Να με ζητάτε.

 

Παλλάς Αθηνά.

 

III.

Όποιος πίστεψε στην δύναμη των τεράτων, όποιος δεν αντιστάθηκε, χάθηκε.

Ενωμένοι οι Πολεμιστές Μου, καθείς με τα όπλα του, αλληλέγγυοι και πολυμήχανοι, εξοντώνουν τα τέρατα με το Φως Μου.

 

Ο Φοίβος Απόλλων.

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ

Ι.

Αδελφοί,

Ζωή εν Αληθεία σημαίνει Ελευθερία.

Είναι το Όραμα του Ανθρώπου Ελεύθερου.

Εάν δεν πλημμυρίζει Χαρά η υπόστασή σας με την απλή αναφορά σας στο τρίπτυχο Ισορροπία – Ανάσταση – Ζωή, δεν καταλαβαίνετε ακόμη. Ζητήστε να καταλάβετε.

Χαρά και Θάρρος και Ελπίδα, στην σκέψη μόνο της Αναστάσεως.

Χαρά και Δύναμη και πόθος Ελευθερίας και Δημιουργικότητα στην σκέψη της Ζωής.

Εάν κατάλαβε ο νους, εάν συνέλαβε ο συναισθηματικός φορέας, έχετε το Όραμα (τον Σκοπό) και τα εφόδια για την πραγμάτωσή του, Ισορροπώντας. Διαρκώς.

Ένας τρόπος σας διδάσκει, σας εκπαιδεύει, σας κρατά στην Ισορροπία: Σεβασμός στον Ανώτερο Εαυτό.

 

Σας θυμίζω:

Ο Νόμος για μένα Εγώ Ειμί. Η Πηγή για μένα Εγώ Ειμί.

Πιστεύω Καλόν τον Κύριο, τον Θεό μου.

Αμφισβητώ το κακό.

Εμπιστεύομαι τον Κύριο.

 

Ευλογώ να πράττετε.

 

Ιλαρίων

 

ΙΙ.

Το Ελληνικό Πνεύμα κατεστάθη Τιμώντας τις Μεγάλες Ουσίες και προχώρησε Τιμώντας τον Εαυτό του.

Στις πιο σκοτεινές περιόδους Ιστορίας και “Προϊστορίας” αφ’Εαυτού τράφηκε και εξέπεμψε και Ανεστάθη.

Όποιος εμπράκτως Τιμά την Δύναμη που Συνέχει τους Κόσμους, την Αρμονία επικαλείται. Η Αρμονία καλεί το Πνεύμα.

Απαξιώστε την ασχημία. Τιμείστε Εαυτούς και το Πνεύμα που σφράγισε τον τόπο σας. Καλώς εργαζόμενοι για το Κάλλος.

 

Σέραπις.