Παρακολουθήστε την διήμερη παράδοση για τα “Αποτυπώματα” στον Φάρο, Σάββατο 15/12 και Κυριακή 16/12/2012, ώρα έναρξης 17:00, διάρκεια 17:00-21:00.

Πέγκυ Χριστοφή.

Πληροφορίες – δηλώσεις συμμετοχής στην Γραμματεία

 

«Αποτύπωμα είναι η ισχυρή σκεπτομορφή που «αγκυροβολεί» σε έναν τόπο, εκεί όπου πρωτο-δημιουργήθηκε, από κατάθεση φυσικής, συναισθηματικής και νοητικής ύλης.

Αποτύπωση είναι η αντίστοιχη του αποτυπώματος εγγραφή-μνήμη του αιθερικού σώματος κάθε ανθρώπου ο οποίος συμμετείχε, κατά οποιονδήποτε τρόπο, αμέσως ή εμμέσως, στη δημιουργία ή στην συντήρηση του αποτυπώματος».

Όπου κατατέθηκε συναισθηματική, νοητική και φυσική ύλη (όπου κάποιος ή κάποιοι έκλαψαν, ίδρωσαν, μάτωσαν…) δημιουργήθηκε ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ στο χώρο.