ο Όμιλος του Φάρου προγραμματίζει εκδρομή και ξενάγηση στην Δήλο, το νησί της Λητούς. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Δευτέρα 23/6  έως  Τετάρτη  25/6/2014.

Θα μας ξεναγήσει η Ντόρα Σπαχή.

Πληροφορίες και δηλώσεις ενδιαφέροντος στην Γραμματεία.