Τετάρτη  23/5/2012

Ώρα προσέλευσης 17:30, ώρα έναρξης 18:00 – 21:30 +++ …

Συμβολική τιμή 10,00 ευρώ υπέρ του Φάρου

Πέγκυ Χριστοφή.