Παρακολουθείστε την παράδοση “Εμψύχωση Εμβρύου”

Σάββατο 24, Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012

Ώρα προσέλευσης 16:30, ώρα έναρξης 17:00

Πέγκυ Χριστοφή

Πώς και πότε συνδέεται η ψυχή με το έμβρυο και τι είναι αυτή η «ψυχή»; Πώς συνδυάζεται και πώς συνδέεται κάθε ατομική πορεία με τα σχέδια των οικογενειών και των ομάδων; Ποιοί και τι είναι οι «κόσμοι που συνεργάζονται» και πώς μπορούν οι άνθρωποι να επωφεληθούν από την βοήθειά τους;

Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι υποψήφιοι γονείς καλώντας μια ψυχή σε ενσάρκωση; Υπάρχει και τι είδους είναι η αλληλεπίδραση γονέων – αγέννητου παιδιού; Τι είναι το πρώτο δώρο της μητρότητας;

Ποιές συνθήκες χρειάζεται πράγματι να εξασφαλίζονται κατά την εγκυμοσύνη;