ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 

 

Τι είναι και από τι επηρεάζεται η ενεργειακή ταυτότητα.

Πώς διαφοροποιούνται οι ταυτότητες και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν.

Ταυτότητα και Παρουσία στις διαστάσεις. Η κατανόηση των Μυστών.

Η ενεργειακή ταυτότητα των κατά ιδιότητα Ελλήνων.

Σάββατο 2 Μαρτίου 2019

Προσέλευση: 16:30   Διάρκεια: 17:00-20:00

 

Εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

Λογοτέχνης, Συγγραφέας βιβλίων Εσωτερικής Γνώσης,

Ιδρύτρια του Ομίλου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας & Ανθρωπιστικής δράσης

 «ΦΑΡΟΣ-Βοήθεια στον Άνθρωπο»

 

 Κόστος: 30 ευρώ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Τηλέφωνο & fax:  2103216803 emailfaros.mko@gmail.com

Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-15:00