Ενημερωτικές Συναντήσεις Δεκεμβρίου

(για φίλους και μέλη του Φάρου γύρω από θέματα της Διδασκαλίας)

Για την Αυτενέργεια

Εργαλεία

Εφαρμογές-Διευκρινίσεις-Απορίες

                        Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Ώρα προσέλευσης: 17:30, Διάρκεια: 18:00-20:00

Εισηγήτρια: Ερατώ Χατζημιχαλάκη

-.-

Εισαγωγή στην Διδασκαλία

Προσεγγίζουμε τις έννοιες και τους όρους που χρησιμοποιούμε

στις συζητήσεις, τις διαλέξεις και τα σεμινάρια του ομίλου μας.

Θα μιλήσουμε για τις ΣΦΑΙΡΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ,

 τα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΤΣΑΚΡΑΣ), τα ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ και θα αναφερθούμε

στις ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ και τα 7 ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ.

                      Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

Ώρα προσέλευσης: 17:30, Διάρκεια: 18:00-20:00

Εισηγητής: Βελισσάριος (Άρης) Χρυσάγης

Είσοδος Ελεύθερη

 

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής στην γραμματεία:

Τηλέφωνο & fax:  2103216803 email: faros.mko@gmail.com

Δευτέρα έως Παρασκευή: 11:00-15:00