Κατεβάστε τη δήλωση πατώντας εδώ

ΝΟΜΟΣ 3984/ΦΕΚ 150/Α/27.6.2011 μεταμόσχευση οργάνων υποχρεωτική από 01/06/2012

άρνηση υποχρεωτικής μεταμόσχευσης οργάνων

Περιληπτικά σας ενημερώνω ότι:
1ον η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεση του.
(άρθρο 9 – 2)
2ον Η έναρξη ισχύος αρχίζει από 01/06/2013 προκειμένου να υπάρξει πλήρη ενημέρωση των πολιτών.
(άρθρο 9 – 2)
3ον Κάθε ενήλικος πολίτης μπορεί να αποστείλει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων σχετική δήλωση, με βεβαίωση το γνήσιο της υπογραφής.
(άρθρο 9 – 3)
Επίσης για να πραγματοποιηθεί μια μεταμόσχευση πρέπει ο δότης να είναι ζωντανός, αλλιώς το όργανο του είναι άχρηστο προς μεταμόσχευση, για τον νόμο θανόν ονομάζεται αυτός που είναι εγκεφαλικά νεκρός η πιο συγκεκριμένα αυτός που θεωρείτε εγκεφαλικά νεκρός.
(άρθρο 9 – 5,6,7)

 

Η «αρνητική δήλωση» αποστέλλεται στον Ε.Ο.Μ. ταχυδρομικά, πρωτοκολλείται και να καταχωρείται σε σχετικό αρχείο, η ισχύς του οποίου θα ξεκινήσει από 01/07/2013. Το πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από το «αρνητικό μητρώο» θα σας αποσταλεί κατόπιν της έκδοσης της σχετικής Υπουργικής απόφασης και όχι νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.

Επισημαίνουμε ότι στη δήλωση θα πρέπει να πιστοποιείται το γνήσιο της υπογραφής, να αναφέρεται ρητά η άρνηση (π.χ. «σε περίπτωση θανάτου δεν επιθυμώ να ληφθούν τα όργανά μου προς μεταμόσχευση») ενώ θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρ. δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας με Τ.Κ. και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Οι δηλώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση:

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

Τμήμα Προώθησης Δωρεάς Ιστών & Οργάνων

Αν. Τσόχα 5, 115 21 Αθήνα

τηλ. 213 2027021, 213 2027000

φαξ 213 2027032, 210 7255066

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ: “ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ” Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΙΝ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ή ΤΑ ΚΕΠ…

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ.