Μια κίνηση άτυπη αλλά πρωτοπόρα θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΦΑΡΟΥ την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου.  Εκπαιδευτικοί και άλλοι φίλοι του Ομίλου θα συναντηθούμε στις 19:30 για να συζητήσουμε για το πώς θα θέλαμε να εξελιχθεί η κατάσταση στην παιδεία.  Πώς θα ήταν δυνατόν να ιδρυθεί ένα Σχολείο Αλληλεγγύης, τι θα επιθυμούσαμε να μαθαίνουν τα παιδιά μας στα σχολεία και άλλα πολλά που αφορούν την παιδεία. Η όλη κίνηση γίνεται με πρωτοβουλία της ΜΚΟ Solidarity Mission και στηρίζεται από το ΦΑΡΟ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όποιον θέλει να καταθέσει τις ιδέες του και τους προβληματισμούς του.