Η Τέχνη του Ζην

Ημέρα Θεραπείας

 Περί Αναγεννήσεως

Ένας καινούργιος τρόπος να’ αναπνέω,

να τιμώ την αναπνοή μου,

να τιμώ την παρουσία μου στον πλανήτη.

Αναγεννώμαι στο Φως και αλλάζουν όλα!

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

Προσέλευση: 19:00   Διάρκεια: 19:30-21:00

Εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

Λογοτέχνης, Συγγραφέας βιβλίων Εσωτερικής Γνώσης,

Ιδρύτρια του Ομίλου  Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας & ανθρωπιστικής δράσης

 «ΦΑΡΟΣ – Βοήθεια στον Άνθρωπο»

 Κόστος: 10 ευρώ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ!!!

Τηλέφωνο & fax:  2103216803 email: faros.mko@gmail.com

Δευτέρα-Παρασκευή: 11:00-15:00