Ἡ Τέχνη του Ζῆν 

Ἀναπνέοντας

ὑπερβαίνω τίς δυσκολίες

μένω ὑγιής

Τιμῶ τήν Ζωή

καί ἡ Ζωή μοῦ ἀνταποδίδει…

Κυριακή 14 Μαΐου 2017

Προσέλευση 19:00   Διάρκεια 19:30-21:00

Εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

Λογοτέχνης, Συγγραφέας βιβλίων Εσωτερικής Γνώσης,

Ιδρύτρια του Ομίλου  Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας & ανθρωπιστικής δράσης

 «ΦΑΡΟΣ – Βοήθεια στον Άνθρωπο»

 Κόστος: 10 ευρώ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Τηλέφωνο & fax:  2103216803 email: faros.mko@gmail.com

Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-15:00