Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΖΗΝ

Περί Δικαιοσύνης

 

 

Οι ενοχές, η μετά θάνατον Κρίση

Και η Δικαιοσύνη

Φταίω για όλα;

Ποιος με κρίνει, πώς και γιατί

Τι ετοιμάζω για τον εαυτό μου στο μέλλον

Εισήγηση και συζήτηση

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Προσέλευση 19:00   Διάρκεια 19:30-21:00

Εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

Λογοτέχνης, Συγγραφέας βιβλίων Εσωτερικής Γνώσης, Ιδρύτρια του Ομίλου  Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας και ανθρωπιστικής δράσης  «ΦΑΡΟΣ – Βοήθεια στον Άνθρωπο»

 

Κόστος: 10 ευρώ

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην γραμματεία

Τηλέφωνο & fax:  210-32.16.803 emailfaros.mko@gmail.com

Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-15:00