Αδελφοί,

Αξιοποιείστε, καταθέτοντας Θέληση, την Ενέργεια της Φώτισης, συνδυάζοντάς Την Εντός σας με την “τροπή” του Ηλίου.

Κάθε ηλιοστάσιο είναι μία “ευκαιρία”, μία αρχή, μία υπόσχεση.

Θα γίνουν Κατανοητά αυτά πολύ αργότερα. Για την ώρα στραφείτε εντός, κάθε φορά, για ν’ αναγνωρίσετε και ν’ αποδώσετε Νόημα, σε κάθε εκδήλωση, στα προσωπικά και στα συλλογικά δρώμενα, να καθοδηγήσετε με την απόδοση Νοήματος προσωπικές και συλλογικές καταστάσεις.

Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται, – μιάς σκέψης χρόνος, – για να βρεθείτε στην Ευθεία Σας και ν’ αναγνωρίσετε, ν’ αποφασίσετε στο Φως της Ψυχής σας, είναι ο τρόπος “της ελάχιστης προσπάθειας”, η κατεύθυνση που το Φως της Ψυχής υποδεικνύει είναι η κατεύθυνση της ελάχιστης προσπάθειας.

Λάβετε αδελφοί τις Ενέργειες του Θείου Πυρός, στρεφόμενοι στο Έσω Πυρ: Φώτιση, Έλεος, Χάρι. Λάβετε τις Ενέργειες και διευρυνθείτε, ενισχύστε τις δομές σας και οικοδομείστε δομές καινούριες, αυτές που θα Υπηρετούν πράγματι τις Ουσίες, αυτές στις οποίες Ελεύθερα θα διοχετεύονται οι Ουσίες και θα εκφράζονται.

Οι δρόμοι της “ελάχιστης αντίστασης” αυτήν την στιγμή, προσκαλούν τον Καταστροφέα. Υποδεχθείτε Τον. Παραλλήλως όμως ετοιμάστε το έργο του Οικοδόμου, προχωρήστε ακολουθώντας τα Σχέδια του Δημιουργού.

Ας συμβαίνει η αποδόμηση με την μέγιστη δυνατόν Αβλάβεια. Ας προχωρεί η Οικοδόμηση Εντός, ορίζοντας τους δρόμους του Κυρίου.

Να διαλογίζεσθε.

Ευλογώ.

Ιλαρίων