Ι.

Αδελφοί,

Ζητά η Ενέργεια υποδοχείς ικανούς να φέρουν το Φως, περισσότερο Φως.

Γνωρίζετε ήδη: Ιδιαιτέρως αυξημένη κάθε εκπομπή, έως τα μέσα Αυγούστου.

Ένα μακρύ, «θερμό» καλοκαίρι! «Θερμό» επειδή αναμένονται πολλά-πολλά γεγονότα. Εντός των Συνειδητοτήτων και στις εξωτερικές καταστάσεις – απεικονίσεις / εκφράσεις των. Προσωπικές, διαπροσωπικές, συλλογικές καταστάσεις, πολλές, ταυτοχρόνως, πολλές σε μικρά χρονικά διαστήματα.

Η εμπειρία είναι συνάρτηση του χρόνου. Και δεν υφίσταται πλέον η πολυτέλεια του «άπλετου χρόνου προς αναμάσησι της εμπειρίας».

Να μένετε Καθαροί, Υπεύθυνοι, Σταθεροί. Στο Φως πάντοτε. Να Πιστεύετε: μόνο Φως, ν’ απαιτείτε και να Πιστεύετε: μόνο Φως.

Θελήστε αδελφοί να υποδεχθείτε την Φώτιση, γίνετε ικανοί υποδοχείς για το Έλεος και την Χάρη.

Όλα έχουν υποδειχθεί, τα εργαλεία έχουν παραδοθεί. Η βοήθεια δίδεται. Πράττετε.

Ευλογώ.

Ιλαρίων

 

ΙΙ.

«Η εμπειρία είναι συνάρτηση του χρόνου»:  Δίδεται ως Αληθής συνάρτηση. Ισχύει, Αληθεύει για την Ανθρώπινη Εξέλιξη στον πλανήτη Γαία.

Χρειάζεται ως παράγων ο χρόνος, – η τέταρτη διάσταση, που δίνει το εκδηλωμένο πεδίο – για να υπάρξη η εμπειρία: Για να δοκιμάσει, να λάβει πείραν, όποιου γεγονότος, καταστάσεως, ποιότητος ο εκδηλωμένος άνθρωπος, η Ανθρωπότητα, χρειάζεται χρόνο.

Ο απαιτούμενος χρόνος όμως είναι συνάρτηση της Συνειδητότητος.

Γι’ αυτό να μένετε Καθαροί. Να μένετε Υπεύθυνοι. Να μένετε Σταθεροί. Στο Φως πάντοτε.

Μία Διαυγής Συνειδητότης χρειάζεται τον ελάχιστο χρόνο για να λάβει πείραν εντός της. Δύναται έτσι ν’ ανταποκριθεί ταχύτατα σε συνθήκες αυξανόμενης επιτάχυνσης, όπως οι παρούσες.

Εάν Θέλετε την Φώτιση, εάν Αγαπάτε την Αγάπη περισσότερο από τις θυμαπάτες, προχωρήστε, λάβετε και Φωτίστε: τις οδούς του Κυρίου. Το Έλεος και την Χάριν Του.

Λάβετε την Δύναμη και το Θάρρος που έρχεται με την Φώτιση και μείνετε με βεβαιότητα, μείνετε με Πίστη:

Το Φως, Φως επικαλείται, , Φως συνάγει*, Φως διαχέει, Φως οικοδομεί.

Κρατείστε Αγαπητοί την τελευταία τούτη πρόταση, ως διαρκή προσευχή ή ως madram και ως σπερματική σκέψη στον διαλογισμό σας.

Δείτε την εικόνα που περιγράφουν τα ρήματα και ποιείτε Καλώς.

Ευλογώ.

Κουτ Χούμι

 

* Συνάγω: (συν+άγω = οδηγώ, φέρω) άγω επί το αυτό, συναθροίζω, συγκεντρώνω, συνάζω/ενώνω, συνενώνω, συνάπτω/έλκω ομού/συμπεραίνω.