Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΖΗΝ – θεωρία καί πράξη:

Μαθήματα Αὐτογνωσίας

γιά ὅλους ὅσους θά ἤθελαν νά προσεγγίσουν τήν Ἐσωτερική Γνώση, ὡς Ἐφαρμόσιμη Φιλοσοφία.

Αναζητώντας την Αλήθεια,

– καταλαβαίνω τόν εαυτό μου

– καταλαβαίνω τους άλλους

– μαθαίνω τους νόμους της ύπαρξης καί της επίτευξης

– καταλαβαίνω “πώς λειτουργούν τά πράγματα”

– αναγνωρίζω τις δυσλειτουργίες καί τις αιτίες τους, τίς θεραπεύω, θεραπεύομαι

– αλλάζω τις καταστάσεις

Κάνω την βίωσή μου καλύτερη!

 Δίωρες συναντήσεις, ἅπαξ μηνιαίως  (ἡ ἀκριβής ἡμερομηνία θ’ ἀνακοινώνεται ἐγκαίρως,  στά προγράμματα τῶν ἀντιστοίχων μηνῶν).

Εἰσήγηση καί συζήτηση.
Συμβολική  οἰκονομική εισφορά.

Η τέχνη του ζην 5ος 2013 (ηχητικό αρχείο 1)

Η τέχνη του ζην 5ος 2013 (ηχητικό αρχείο 2)