Αγαπητοί,

Δεχθείτε στην καρδιά σας τα μηνύματα της Ανάστασης, της Ζωής, της Φώτισης κι απασχολείστε το νου σας να δει τι σημαίνουν για σας και τον κόσμο σας.

Δείτε για κάθε Ποιότητα τι σημαίνει για σας και σωπάστε ν’ ακούσετε Τι Αλήθεια Σημαίνει.

Εξακολουθείτε ν’ αποστρέφεσθε το πρόσωπο της Αληθείας. Κι όμως η πρώτη Αλήθεια που έχει ν’ ακούσει καθένας σας, μιλάει για την Κληρονομιά σας.

Ποιος φόβος, ποια πλάνη σας κρατά μακρυά από τη θεϊκή σας Φύση;

Ποιος σας έπεισε, γιατί και πώς, ότι “ούτε τα θεϊκά ούτε τα εγκόσμια είναι δική σας δουλειά και ευθύνη”;

Λαμβάνετε, αν θέλετε, την Ευλογία – Ανάσταση, Ζωή , Φώτιση – κι αναλαμβάνετε την Υπευθυνότητα, για τα “θεϊκά” και τα “εγκόσμια”.

Δεν εξαρτάται από άλλους η δράση και η πορεία σας.

Πιστέψτε το και αναλάβετε.

Ας προσεγγίζουν οι καρδιές την Αλήθεια με Θάρρος, για να βρίσκουν Θάρρος και Δύναμη στην Αλήθεια…

Ας διεκδικήσει ο Άνθρωπος την Κληρονομία του.

Το Πνεύμα της Αληθείας