Αδελφοί,

Αναζητώντας την Αλήθεια, χρειάζεται ν’αφιερώνετε σκέψιν.

Εάν δεν ονομάζετε ορθώς τα “δεδομένα”, τα δεδομένα θα σας διαφεύγουν, οι πλάνες, ακόμη, θα ορίζουν τις συνθήκες της βιώσεώς σας.

 

Κινείσθε ήδη με διαφορετικές ταχύτητες, σε διαφορετική συχνότητα.

Ό,τι σκέπτεται ο νους, ό,τι λαμβάνει μορφήν στον νου και φορτίζεται στον συναισθηματικό φορέα, υλοποιείται ταχύτατα στο αιθερικό.

Με την ίδια ταχύτητα αποδομείται από δική σας ενάντια φορτισμένη μορφή-σκέψη.

Χρειάζεστε Σταθερότητα.

 

Να αιτείσθε την δράσιν Ενεργού Νοημοσύνης αφιερώνοντας περισσότερον χρόνο στην σκέψιν. Θ’αναγνωρίζετε το “κέρδος χρόνου”, εάν εμμένετε στην Έμπνευσιν μ’Εμπιστοσύνην. Σταθερότητα.

“Παραλόγως”, Πιστεύετε.

Η διαμόρφωσις συνθηκών και η υλοποίησίς των είναι στο χέρι σας.

Πράττετε, έργω – λόγω – διανοία. Νοημόνως.

 

Ευλογώ

Ιλαρίων