Αδελφοί,

Αποδώσετε Δικαιοσύνη. Να αποδώσετε Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με της Ψυχής σας το μέτρο.

Να αποδώσετε τα του Θεού τω Θεώ.

Υπάρχει, αδελφοί, άλλο κάτι από τον Θεό; Μπορείτε να Τον δείτε μέσα σας και γύρω σας;

Αν ζητήσατε την Αλήθεια, σας άγγιξε έστω για μία στιγμή η Ελευθερία. Τότε είδατε τον Θεό μέσα σας. Γυρίστε σ’ αυτή τη στιγμή και αποδώστε Δικαιοσύνη.

Χωρίς κατάκριση για τον εαυτό, χωρίς απαίτηση από τον Εαυτό. Η απαίτηση μόνο προς εαυτόν μπορεί ν’απευθύνεται. Μόνο από εαυτόν μπορεί να κατευθύνεται. Αν κατευθύνεται Δικαίως, απαντάται από το Σύμπαν.

Να μένετε όρθιοι και έξυπνοι. Να ζητάτε Διάκριση.

Πολλοί προτείνουν πολλά. Ν’ ακολουθείτε ένα κάθε στιγμή: Αυτό που φωτίζεται μέσα στην καρδιά από την Ευλογία της Αληθείας. Αν κοιτάζετε για να δείτε, θα σας είναι πεντακάθαρο.

Αν η Δικαιοσύνη μέσα σας λειτουργεί μπορείτε να ζητήσετε, Ελεύθερα, την συγχώρηση που χρειάζεσθε. Από τους αδελφούς σας και τον εαυτό.

Να εγρηγορείτε, να θέλετε να ομοιάζετε σ’ Εαυτόν, να θέλετε Δικαίως να πορεύεσθε. Ήσυχα, Ταπεινά κι Ανυποχώρητα.

Οι προκλήσεις του βίου εντείνονται. Θεωρείστε τις ακριβώς έτσι: Προκλήσεις. Ασκήσεις. Ασκηθείτε και υπερβείτε εαυτούς. Νοημόνως.

Αδελφοί,

Δεχθείτε τις παραινέσεις και μείνετε όρθιοι.

Ευλογώ

Ιλαρίων