ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ἀγαπητοί,

μέλη καί φίλοι τοῦ ΦΑΡΟΥ,

ἀναγνωρίζοντας, σέ κάθε βῆμα

στήν πορεία τῆς σκέψεως πρός τήν Αὑτογνωσία,

τήν καθοδήγηση τῆς Μητρικῆς μας γλώσσας

καί

ἀκολουθῶντας τίς ὑποδείξεις τῶν Διδασκάλων μας,

γιά ἐκπαίδευση τοῦ νοῦ,

προγραμματίσαμε

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

γιά ὅλους τούς Ἑλληνόφωνους

καί

μέ χαρά μας σᾶς προσκαλοῦμε

στήν εἰσαγωγική ὁμιλία

τῆς Ἀγγελικῆς Κομποχόλη,

φιλολόγου ἀφοσιωμένης στό ἔργο ἐρεύνης καί διδασκαλίας Ἑλληνικῶν

μέ ἐλεύθερη εἴσοδο.

τήν Πέμπτη 18 Μαϊου 2017, ὥρα 19.00

στόν χῶρο μας

 προσέλευση ἀπό 18.30, διάρκεια ὁμιλίας ἕως 20.30

Θ’ἀκολουθήσει σύντομη συζήτηση γιά τήν ὀργάνωση τοῦ εἰσαγωγικοῦ κύκλου τῶν μαθημάτων

 

Πορευόμαστε χιλιάδες χρόνια ὅμως ἐξακολουθοῦμε νά λέμε τόν οὐρανό οὐρανό, τόν ἥλιο ἥλιο καί τόν ἄνεμο ἄνεμο. Χρησιμοποιοῦμε στήν καθημερινή ὁμιλία λέξεις ἀναλλοίωτες ἀπό τήν Ὁμηρική καί Προ-ομηρική ἐποχή.

Ἡ γλῶσσα μας, μία γλῶσσα εὔκαμπτη, μελωδική, γεμάτη φωνήεντα καί ποικιλία ἐκφράσεων, γίνεται τό ὑλικό περίβλημα μίας ὑψηλῆς καί λεπτοφυοῦς νοήσεως, μπολιάζοντας γόνιμα τό οἰκουμενικό πνεῦμα.

“Ἀναπνέουμε τόν ἀέρα τῆς Ἑλλάδας κάθε στιγμή χωρίς νά τό ξέρουμε” ἔλεγε ἡ μεγάλη ἑλληνίστρια Ζακλίν Ντε Ρομιγύ, ἀποδεικνύοντας γιατί αὐτήν τήν τόσο σπουδαία γλῶσσα πρέπει νά τήν μελετοῦμε καί νά ἐμβαθύνουμε στίς σημασίες της καί τά βαθύτερα νοήματά μας.»

Ἀγγελική Κομποχόλη

 

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχῆς στήν γραμματεία:

Τηλέφωνο & fax: 2103216803  email: faros.mko@gmail.com

Δευτέρα ἕως Παρασκευή 11:00-15:00