Κυριακή  11 Δεκεμβρίου 2011

Ώρα 11:00 π.μ.

Ξενοδοχείο Golden Age, Μιχαλακοπούλου  57, Αθήνα.

Ο όμιλός μας συμμετέχει στον οραματισμό για την Ελλάδα που γίνεται με πρωτοβουλία ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ.

(Πανελλήνιο Δίκτυο Συνειδητότητας

Τηλ.210-3230454, E-mail: padisygr@gmail.com)