ΟΡΦΕΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΣ 

 

 Περιεχόμενα τριών Μυήσεων στην Ελευσίνα

Υψηλή Φιλοσοφία για τον Άνθρωπο και την Πολιτεία των ανθρώπων.

Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018

Προσέλευση: 17:30   Έναρξη: 18:00

Εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

Λογοτέχνης, Συγγραφέας βιβλίων Εσωτερικής Γνώσης,

Ιδρύτρια του Ομίλου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας & Ανθρωπιστικής δράσης

 «ΦΑΡΟΣ – Βοήθεια στον Άνθρωπο»

 Κόστος: 30 ευρώ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Τηλέφωνο & fax:  2103216803 email: faros.mko@gmail.com

Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-15:00