ΟΡΦΕΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΣ

Μία σύγχρονη θεώρηση για τα Αρχαία Μυστήρια

 

 

Σάββατο 4 Μαΐου 2019

Προσέλευση: 17:30   Έναρξη: 18:00

 

Εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

Λογοτέχνης, Συγγραφέας βιβλίων Εσωτερικής Γνώσης,

Ιδρύτρια του Ομίλου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας & Ανθρωπιστικής δράσης

 «ΦΑΡΟΣ – Βοήθεια στον Άνθρωπο» 

 

 

 Κόστος: 30 ευρώ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Τηλέφωνο & fax: 2103216803 emailfaros.mko@gmail.com

Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-15:00