Παράδοση:

 

Τρίτο επίπεδο-Συναισθηματικό πεδίο

Η περιοχή των Αγγέλων

 

 

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Προσέλευση 17:00   Διάρκεια 17:30-20:30/21:00

 

Εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

Λογοτέχνης, Συγγραφέας βιβλίων Εσωτερικής Γνώσης,

Ιδρύτρια του Ομίλου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας & ανθρωπιστικής δράσης

«ΦΑΡΟΣ – Βοήθεια στον Άνθρωπο»

 

Κόστος: 30 ευρώ

 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στην γραμματεία

Τηλέφωνο & fax:  210-3216803 email: faros.mko@gmail.com

Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-15:00