ΟΡΦΕΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΣ (γ’ μέρος)

 

Γιά τήν Ζωή καί τόν θάνατο,
γιά τήν Γνώση καί τήν Λατρεία,
γιά τήν Μαγεία καί γιά τά θαύματα,
γιά τήν Συνοχή, τήν Συνέχεια,τήν Ἀνάσταση…

 

Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018

Προσέλευση: 17:30   Έναρξη: 18:00

 

Εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

Λογοτέχνης, Συγγραφέας βιβλίων Εσωτερικής Γνώσης,

Ιδρύτρια του Ομίλου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας & Ανθρωπιστικής δράσης

 «ΦΑΡΟΣ – Βοήθεια στον Άνθρωπο»

 

 Κόστος: 30 ευρώ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Τηλέφωνο & fax:  2103216803 emailfaros.mko@gmail.com

Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-15:00