Παρακολουθήστε στην Κέρκυρα το σεμινάριο με τίτλο:

“Περί Θανάτου: Ζωή – Ύπνος – Θάνατος”

Σάββατο 5/10/2013,

στά φιλόξενα «ΔΕΛΦΙΝΙΑ», αἴθουσα «ΑΘΗΝΑ», Μωραΐτικα, Κέρκυρα.

Ὧρες:      πρωί:   11.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. (προσεύλευση ἀπό 10.30 π.μ.)  καί

ἀπόγευμα:   17.30 μ.μ. – 20.30μ.μ.

 

ΖΩΗ – ΥΠΝΟΣ – ΘΑΝΑΤΟΣ

– Τί νoμίζουμε πώς ἀγνοοῦμε;

(Ἐγρήγορση – ὕπνος – θάνατος. Ἡ «γῆ τῶν μακάρων» καί οἱ «κολάσεις»: ψυχικοί κόσμοι.)

– Τί μᾶς φοβίζει;

(Χωρισμός – πόνος – θάνατος)

– Τί  ἄλλαξε ἤδη στίς μέρες μας;

(Τό «σκοτεινό πλέγμα» καί ἡ «πύλη τοῦ κακοῦ» στήν Γῆ γιά τήν Ἀνθρωπότητα)

– Τί μπορῶ νά κάνω;

(Τό μερίδιο τῆς εὐθύνης μου: τό δικό μου «σκοτεινό πλέγμα». Ἐάν τό σπάσω, καλύτερα γιά μένα καί γιά τήν Ἀνθρωπότητα).

Οἱ συνθῆκες ἄλλαξαν. Ἄς πάψει ὁ φόβος θανάτου.

Ὅσο περισσότερα μαθαίνουμε γιά τήν Ζωή καί γιά τίς συνθῆκες μέσα στίς ὁποῖες ζοῦμε, κινούμαστε καί ὑπάρχουμε, τόσο καλύτερα καταλαβαίνουμε:

Ὅ,τι ἀκολουθεῖ τόν φυσικό θάνατο δέν μᾶς εἶναι ἄγνωστο.

Ἐπίσης : ό,τι ἴσχυε ἕως πρίν λίγο, ὡς καθοριστική συνθήκη γιά ζωή καί θάνατο, δέν ἰσχύει πλέον.

Δέν χρειάζεται λοιπόν νά φοβόμαστε. Οὔτε γιά τήν ζωή οὔτε γιά τόν θάνατο.

 

Ποιά εἶναι ἡ καθοριστική συνθήκη πού ἄλλαξε καί τί χρειάζεται νά ξέρουμε καί νά κάνουμε.

 

Πέγκυ Χριστοφή