Σάββατο 10/3   &  Κυριακή 11/3/2012.

Ώρα προσέλευσης 16:00

Ώρα έναρξης 16:30 — 21:30.

Πέγκυ Χριστοφή.

Πληροφορίες – δηλώσεις συμμετοχής στην Γραμματεία.