Συμπαράσταση στο έργο άλλων φορέων

Συμπαράσταση στο έργο άλλων φορέων

Συνεργασίες στην βάση έργου, Ενίσχυση – συμπαράσταση στις δράσεις άλλων φορέων με κοινό Σκοπό, για την επίτευξη κοινών στόχων