Το πρόγραμμα είναι πιθανό  ν’ αλλάξει εκτάκτως, παρακαλούμε να επιβεβαιώνετε οπωσδήποτε τις ημερομηνίες & ώρες διεξαγωγής των εκδηλώσεων, για την αποφυγή ταλαιπωρίας.

Μάθημα Ελληνικών

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Ώρα:19:00

Εισηγήτρια: Αγγελική Κομποχόλη

(μάθετε περισσότερα) 

 

Έκτακτη Παράδοση: ΟΡΦΕΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΣ: Μια σύγχρονη θεώρηση για τα Αρχαία Μυστήρια

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018

Προσέλευση: 18:15, Έναρξη: 18:45 

Εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στην γραμματεία

(μάθετε περισσότερα) 

 

Εργαστήριο (κλειστό)

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 (πρωινό)

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

Πρωινά: 12:00-15:00  Απογευματινά: 18:00-21:00

Πέγκυ Χριστοφή

(Παρακαλούνται όσοι παρακολουθούν το εργαστήριο να επιλέγουν 1 από τις 3 ημερομηνίες & να ενημερώνουν εγκαίρως την γραμματεία)  

Εργαστήριο Αυτενέργειας (κλειστό)

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ώρες: 18:00-21:00

Πέγκυ Χριστοφή

(Παρακαλούνται όσοι παρακολουθούν το εργαστήριο να επιλέγουν  1 από τις 2 ημερομηνίες & να ενημερώνουν εγκαίρως την γραμματεία) 

(μάθετε περισσότερα)  

Φθινοπωρινή Ισημερία

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018

Προσέλευση: 20:00, Έναρξη: 20:30

Προσοχή: οι πόρτες κλείνουν με την έναρξη της διαδικασίας

 

 

Μάθημα Ελληνικών

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Ώρα:19:00

Εισηγήτρια: Αγγελική Κομποχόλη

(μάθετε περισσότερα) 

 

Πανσέληνος

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Προσέλευση: 20:00, Έναρξη: 20:30

Προσοχή: οι πόρτες κλείνουν με την έναρξη της διαδικασίας

(μάθετε περισσότερα)

 

Εργαστήριο Κέρκυρα (κλειστό)

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 

Ώρα: 18:30

Πέγκυ Χριστοφή

 

 

Εργαστήριο Άργος

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 

Ώρα: 18:00

Πέγκυ Χριστοφή