ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 2018

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΦΑΡΟΣ–ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»  καλεί τα μέλη του (τακτικά, δόκιμα, αλλά και τους φίλους του Φάρου) στην Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τρίτη 25/09/2018. Αν δεν υπάρξει απαρτία η επαναληπτική  θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ Ο3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 χωρίς να σταλεί νέα πρόσκληση.

Όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται στην πρώτη ημερομηνία της πρόσκλησης, μόνον εάν παρευρίσκονται τα μισά από τα τακτικά μέλη τα οποία πρέπει να είναι και ταμειακώς εντάξει. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου και πραγματοποιείται εγκύρως με τα παρόντα μέλη, μέσα στις επόμενες 8 ημέρες το αργότερο και στον ίδιο χώρο. Επειδή ως συνήθως δεν θα έχουμε απαρτία την 25/09/2018, προγραμματίστε να μπορέσετε να παραστείτε στην ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΚΗ Γ.Σ. την ΤΕΤΑΡΤΗ Ο3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.

Η Γενική Συνέλευση και ειδικά η Αρχαιρεσιακή δεν είναι μία τυπική διαδικασία, αντιθέτως είναι μεγάλης σημασίας διότι εκλέγουμε αυτούς που θα διοικούν το Σωματείο μας και συζητάμε επί της ουσίας, για την έως τώρα πορεία και το μέλλον του. Ας είμαστε λοιπόν όλοι παρόντες.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. H όποια οικονομική εκκρεμότητα απέναντι στο Σωματείο, ας μην σταθεί εμπόδιο για την παρουσία σας. Η δυσκολία στην εξισορρόπηση των οικονομικών αυτήν την περίοδο είναι κατανοητή. Επειδή όμως το ίδιο ισχύει και για τα οικονομικά του Σωματείου, παρακαλούνται όσοι έχουν την δυνατότητα, να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους.

Αν κάποιος δεν μπορεί να παραστεί, μπορεί να εξουσιοδοτήσει εγγράφως, άλλο μέλος να τον εκπροσωπήσει και να ψηφίσει για λογαριασμό του.

Όποιος αποφασίσει να θέσει υποψηφιότητα για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ή για την ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, παρακαλείται να συμπληρώσει την σχετική αίτηση.

 

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ:

1)         ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.

2)         ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.

3)         ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

3)         ΕΚΓΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ.

4)         ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

5)         ΕΚΛΟΓΗ 5ΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ, 2 ΜΕΛΗ ΚΑΙ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ).

6)         ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ, ΜΕ ΕΩΣ 12 ΨΗΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΩΣ 5 ΨΗΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε..

7)         ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

8)         ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

 

Για το Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΝΑ ΠΑΠΠΑ                                                   ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΓΗΣ