Με την Χαριτίνη Παπακυρίλλου.

Δευτέρα  2  Ιουνίου 2014.

Ώρα προσέλευσης  17:30,  ώρα έναρξης  18:00.

Δήλωση συμμετοχής, είτε για λύση προσωπικού θέματος, είτε για εκπροσώπηση είτε για απλή συμμετοχή στην Γραμματεία.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι αναπαραστάσεις είναι προσφορά της κας Παπακυρίλλου για τον Φάρο.

Οι συμμετέχοντες θα επιβαρυνθούν με ένα συμβολικό ποσό υπέρ του Φάρου.