«Θυμηθείτε τήν στάση τού σώματος: όρθιοι, ευθυτενείς.
Τήν στιγμή τούτη, ἡ ελάχιστη συνεισφορά στό Εργο είναι πολύτιμη. Εάν θεωρείτε ότι ‘δέν δύνασθε άλλο κάτι’, θυμηθείτε τουλάχιστον νά μένετε ευθυτενείς. Σας λέγω, ωστόσο, πολλά Δύνασθε».  (4ος 2011)
«Απαξιώστε τήν ασχημία. Τιμείστε Εαυτούς καί τό Πνεύμα πού σφράγισε τόν τόπο σας, Καλώς εργαζόμενοι γιά τό Κάλλος» .
(3ος 2012)
«Οταν βλέπετε η ψυχή σας νά κύπτει, κρατήστε όρθιο τό φυσικό σας σώμα. Οταν τό φυσικό σας σώμα δέν αντέχει, οραματισθείτε όρθια τήν ψυχή σας».  (4ος 2012)