Επιλογή Σελίδας

Πρός Ἑαυτόν

Στό Ὄνομα τῆς Ἀγάπης –Σοφίας,

Ἑνοποίησε Κύριε τούς φορεῖς μου.

Ἐναρμόνισε τήν Ἐνέργεια τῆς ὑποστάσεώς Σου πού εἶμαι, ὁ / ἡ….(ὄνομά σου) τῆς … (ὄνομα τῆς μητέρας σου),

στήν  δική Σου Συχνότητα, στήν Ἀγάπη-Σοφία.

Ἐνίσχυσέ με. Κράτησέ με δικό Σου. Ὁδήγησέ με.

Σύ Κύριε.

 

καί

Πρός ἑαυτόν

Θέλω καί ζητῶ τήν Ὁδήγηση Ἑαυτοῦ, στήν Ὑπηρεσία Του παντοῦ καί πάντοτε.