Από τον Ιούλιο 2010, και τον Διδάσκαλο Ιλαρίονα:

 

“Αδελφοί, 

Κάθε Ευλογημένη Ποιότητα – Ουσία που εντυπώνει, εμποτίζει, χρωματίζει τα κάτω αιθερικά, μήνα με τον μήνα και πάντοτε, αναγνωρίζεται Εντός.

“Εντός” είναι παράξενη λέξη. Κυττάξτε την: Το Έν σε ορισμένο τόπο. Το Έν, το Όλον, το Παν, περιεχόμενό σας, αδελφοί!

Αν λίγο κάτι συλλάβετε από το Νόημα τούτο, θα πάψετε να παρακαλείτε για Έλεος. Θα δώσετε, θα κάνετε Έλεος. 

Αναγνωρίστε το Έλεος, που δίδεται, Εντός σας, και επιτρέψτε να εκφρασθεί έργω, λόγω, διανοία. 

Όλα όσα χρειάζεσθε έχουν δοθεί, κατά τον Νόμο που Είναι το Μέγα Έλεος. Κάθε Ευλογημένη Ποιότητα, εκπνεόμενη από Μας κάθε μήνα, για να φθάσει να εντυπώσει, να εμποτίσει, να χρωματίσει τα κάτω αιθερικά, δίδεται χάριν του Μεγάλου Ελέους.

 

Καταλάβετε αδελφοί, θελήστε να καταλάβετε και πράξετε αναλόγως.

Η παρούσα αποστολή, όπως σε κάθε έτος μέχρις εδώ, δίδεται ως Καθαρή Πνοή Ελέους, Ενέργεια την Οποία δύνασθε να συνδέσετε με ό,τι χρειάζεσθε να εκφρασθεί στην δική σας βίωση και στους κόσμους σας.

 

Όσοι δύνασθε: Τοποθετηθείτε στο μέσον του εγκεφάλου σας,* αναγνωρίστε το Έλεος και συνδέστε το με όποιαν Ποιότητα η Ψυχή σας υποδεικνύει ως αναγκαία σε κάθε στιγμή, ως αναγκαία για σας, για ανθρώπους άλλους, για καταστάσεις. Τιμείστε την Αναπνοή σας, εκπνέοντας Ελεημόνως όποιαν αναγκαία Ποιότητα, για σας, για άλλους ανθρώπους, για καταστάσεις.

Άλλως: Κρατείστε την διαρκή προσευχή: ‘Το Φως Φως επικαλείται, Φως συνάγει, Φως διαχέει, Φως οικοδομεί’, μένοντας εμπράκτως στην Εξουσία του Κυρίου.

Αντί να φοβάσθε, αδελφοί, αντί να εκχωρείτε την Δύναμή σας, εκλιπαρώντας για έλεος, αναλάβετε το μέρος σας, αλλάζοντας όλα τα δεδομένα. Στην Εξουσία του Κυρίου, δεν σας πτοεί η φαινομενικότητα. Αλλάζει.

Ευλογώ”.

                                                                       Ιλαρίων

 

 

* “Σιωπείστε, αδελφοί, και τοποθετηθείτε στο μέσον του εγκεφάλου σας, αιτούμενοι η Ψυχή να μιλήσει, η Ψυχή να σας δείξει: Την Αλήθεια”. 

Τοποθετούμαι στο μέσον του εγκεφάλου μου: Μένω στην θέση του Παρατηρητού. Ουδετερότητα και Ενεργός Νοημοσύνη.

 

 

Από το βιβλίο “Με το Φως της πανσελήνου ΙΙ”, Μηνύματα Διδασκάλων 2007 – 2011 της Πέγκυ Χριστοφή.