Αγκαλιάζω, Κατανοώ, Περιέχω.

Αδελφοσύνη, Ενεργός Νοημοσύνη: Εύρος νοός, εύρος καρδίας.