«Να γνωρίζεις ποιόν, να γνωρίζεις τι Υπηρετείς».

«Εάν θέλετε Ελευθερία, αναλάβετε την Ευθύνη.»

«Αντί να φοβάσθε και να νομίζετε, ν’ αναγνωρίσετε τον Νόμο και το δικαίωμά σας να Νομοθετείτε.»