Επιλογή Σελίδας

 

«Να γνωρίζεις ποιόν, να γνωρίζεις τι Υπηρετείς».

«Εάν θέλετε Ελευθερία, αναλάβετε την Ευθύνη.»

«Αντί να φοβάσθε και να νομίζετε, ν’ αναγνωρίσετε τον Νόμο και το δικαίωμά σας να Νομοθετείτε.»