ΠΕΡΙ ΖΕΥΓΩΝ

Ζευγάρια-Σχέσεις καθημερινότητας

Ἔχει εἰπωθεῖ:

«Ἡ σχέση τῶν ζευγαριῶν

καί μάλιστα μέσα σέ οἰκογένεια μέ παιδιά,

εἶναι ἴσως τό δυσκολότερο ἀγώνισμα στήν παροῦσα ἐποχή….

Τό γιατί συμβαίνει αὐτό

ἀλλά κυρίως

τό τί χρειάζεται νά γνωρίζουμε καί τί μποροῦμε νά κάνουμε

γιά νά γίνει τό «ἀγώνισμα» εὐκολότερο,

εἶναι τό θέμα τοῦ σεμιναρίου.

Ἡ ὀπτική τῶν Δασκάλων,

πού εἶναι Ἀγάπη καί Σοφία, Νοήμων θεώρηση καί Ὁδήγηση,

μᾶς δίνει τά στοιχειώδη πού χρειάζεται νά γνωρίζουμε,

γιά νά βιώνουμε τίς σχέσεις μας ἐλεύθερα,

μέ περισσότερη Χαρά, μέ λιγότερα βάρη,

μέ Σεβασμό, μέ λιγότερες συγκρούσεις,

μέ περισσότερη Κατανόηση κι Ἀποδοχή,

χωρίς κριτικές καί ἐνοχές

γιά νά προχωροῦμε καί νά ἐξελισσόμεθα μαζύ μέ τό ταίρι μας,

 νά ἀποφεύγουμε τήν δημιουργία δυσαρμονίας,

 νά ἀπεμπλεκόμεθα ἀνώδυνα ἀπό ἀνεπανόρθωτα δυσλειτουργικές σχέσεις.

 

Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015

Προσέλευση 16:30   Διάρκεια 17:00-21:00

Εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

Λογοτέχνης, Συγγραφέας βιβλίων Εσωτερικής Γνώσης,

 Ιδρύτρια του Ομίλου  Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας και ανθρωπιστικής δράσης  «ΦΑΡΟΣ – Βοήθεια στον Άνθρωπο»

 

Κόστος του διήμερου σεμιναρίου: 60 ευρώ (για τα μέλη δωρεάν)

(Ο Φάρος δεν θέτει σαν προϋπόθεση την πληρωμή, για να συμμετέχει κάποιος στις δράσεις του. Όποιος δεν μπορεί να καταβάλει τα χρήματα για κάποια δράση, ή την μηνιαία εισφορά του αν είναι μέλος, μπορεί να καταβάλει συμβολικά, όποιο ποσό μπορεί και θέλει)

                                             

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην Γραμματεία:

Τηλέφωνο & fax  210 3216803 E-mail: faros.mko@gmail.com

Δευτέρα έως Παρασκευή: 11:00-15:00