ΠΕΡΙ ΜΑΓΕΙΑΣ  

 

Τί εἶναι. Πῶς λειτουργεῖ.

Τελετουργική μαγεία: ἡ μίμηση τῆς Ζωῆς.

Ἀποτυπώματα τελετουργικῆς μαγείας.

Τό λύειν καί δεσμεῖν: ποιός δύναται, πῶς καί γιατί.

Δέν φοβᾶμαι: Γνωρίζω.

Γνωρίζοντας τά νοήματα τῶν λέξεων,

κατακτᾶς τήν μαγεία τους, χειρίζεσαι τίς φορτίσεις τους,

τίς χρησιμοποιεῖς γιά τούς σκοπούς τῆς Ἀγάπης

 ἤ τοῦ μίσους καί τῆς ἀνοησίας…

Ὅπως ἀκριβῶς,

γνωρίζοντας τούς νόμους λειτουργίας κάθε πεδίου

καί τούς ὅρους ἀναμείξεως τῶν ὑλικῶν διαφορετικῶν πεδίων, ἀναγνωρίζεις τήν μαγεία τῶν κόσμων

καί τήν χρησιμοποιεῖς.

 Ἤ σέ χρησιμοποιεῖ…

Μή φοβᾶσαι τήν μαγεία.

Οὔτε τήν λευκή -ἐπειδή δέν ὑπάρχει λόγος-

 οὔτε τήν μαύρη

 -ἐπειδή μπορεῖς νά τοποθετεῖσαι ἐκεῖ ὅπου δέν μπορεῖ νά σ’ἀγγίξει.

Μάθε νά Ὑπηρετεῖς τήν Ὑψίστη Μαγεία,

πού εἶναι ἡ Ἀγάπη-Σοφία…

Κυριακή 17 Απριλίου 2016

Προσέλευση 16:00   Διάρκεια 16:30-21:00  

Εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

Λογοτέχνης, Συγγραφέας βιβλίων Εσωτερικής Γνώσης,

Ιδρύτρια του Ομίλου  Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας & ανθρωπιστικής δράσης

«ΦΑΡΟΣ – Βοήθεια στον Άνθρωπο» 

 Κόστος: 40 ευρώ

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην γραμματεία

Τηλέφωνο & fax:  210-32.16.803 emailfaros.mko@gmail.com

Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-15:00

Πριν την έναρξη του σεμιναρίου και ώρα 15:30

στην αίθουσα της βιβλιοθήκης

θα γίνει αναφορά στις βασικές παραδοχές και θα εξηγηθούν όροι και έννοιες

 που χρησιμοποιούνται στα σεμινάρια του Φάρου,

προς διευκόλυνση ειδικά όσων παρακολουθήσουν πρώτη φορά.

(παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να το δηλώσουν στην γραμματεία)