«ΨΥΧΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ»

Ὅ,τι χρειάζεται νά γνωρίζουμε γιά νά ἐπαναπροσεγγίσουμε τό θέμα Μετενσάρκωση’

 μέ τούς ὅρους τῆς σύγχρονης Ἐσωτερικῆς Ἐπιστήμης,

 ἀναφέρεται στό κεφάλαιο ‘Ψυχικές Ομάδες᾿.

Ὅ,τι χρειάζεται νά γνωρίζουμε

-γιά νά συλλάβουμε κάτι περισσότερο ἀπό τήν Ἔννοια «Ἑνότητα»

-γιά νά καταλάβουμε μ’ἕναν εὐρύτερο τρόπο τό «ἐγώ» καί τό «ἐμεῖς»  

-γιά ν’ἀντιληφθοῦμε εὐκρινέστερα σειρά «προσωπικῶν δεδομένων»

καί ὑποβολῶν του ὑποσυνειδήτου 

-γιά ν’ ἀποτιμήσουμε δικαιότερα τήν ἀξία τῆς ὅλης μας προσπάθειας,

περιέχεται στό ἴδιο κεφάλαιο. 

-Τί εἶναι Ψυχική Ομάδα, πῶς συγκροτεῖται,

ποιά εἶναι ἡ θέση της στήν δομή τῆς Ἀτομικῆς Ὕπαρξης.

-Τό παρελθόν τῆς ψυχῆς,

ἡ πορεία της μέχρι τήν ἐξελικτική ἐνηλικίωση καί τό μέλλον της:

ἡ συνολική ἐμπειρία τοῦ κύκλου βιώσεων τῆς Ἀτομικότητος,

ἀπό τήν ἄποψη τῆς προσωπικότητος καί ἀπό τήν ἄποψη τῆς Ψυχῆς.

-Πρόγονοι – ἑαυτοί καί πρόγονοι ἐξ αἵματος:

Δύο γραμμές συνέχειας.

– Συνεργαζόμενες Ψυχικές Ὁμάδες.

– Οἱ ἰδιαίτερες συνθῆκες τῆς ἐποχῆς μας (χρόνος ἑστίασης)

καί ἡ Ἐπικοινωνία μέ τά μέλη τῆς Ψυχικῆς μας Ὁμάδος.

 –Μελλοντικοί ἑαυτοί καί Θεραπεία παρελθόντος.

-Συνάφεια καί ἀλληλοϋποστήριξη τῶν μελῶν Ψυχικῆς Ὁμάδος.

-Παράγοντες θεραπείας ψυχικῶν παθήσεων.

 

Ὅποιος σκοπεύει νά παρακολουθήσει τήν παράδοση,

 ἄς ἀπευθύνει στόν Ἀνώτερο Ἑαυτό του τό ἐρώτημα:

 «Τί χρειάζεται νά πληροφορηθῶ γι’ αὐτό τό θέμα, σ’ αὐτό τό διήμερο»,

χωρίς νά δοκιμάσει νά δώσει ἀπαντήσεις.

Καί ἄς δηλώσει, ἐν συνεχείᾳ, καθαρή πρόθεση:

«Θέλω νά πληροφορηθῶ καί νά κατανοήσω ὅ,τι μοῦ χρειάζεται τώρα».

Γιά νά ἔχουμε ὅλοι τό καλύτερο δυνατόν ἀποτέλεσμα.

 

Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015

Προσέλευση: 16:30 Διάρκεια: 17:00-21:00

Εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

Λογοτέχνης, Συγγραφέας βιβλίων Εσωτερικής Γνώσης,

Ιδρύτρια του Ομίλου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας και ανθρωπιστικής δράσης

 «ΦΑΡΟΣ – Βοήθεια στον Άνθρωπο»

Στουρνάρη 49Α & Πατησίων, 7ος όροφος, Αθήνα

Κόστος του διήμερου σεμιναρίου: 60 ευρώ

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στην γραμματεία

έως Παρασκευή 18/12:

Τηλέφωνο & fax: 210 3216803 email: faros.mko@gmail.com

Δευτέρα έως Παρασκευή: 11:00-15:00

Το Σάββατο 19/12 μισή ώρα πριν την ώρα προσέλευσης στο σεμινάριο (16:00)

 στην αίθουσα της βιβλιοθήκης.

θα γίνει αναφορά στις βασικές παραδοχές και θα εξηγηθούν όροι και έννοιες

 που  χρησιμοποιούνται στα σεμινάρια του Φάρου,

προς διευκόλυνση όσων παρακολουθήσουν πρώτη φορά

 (παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να το δηλώσουν στην γραμματεία)