ΚΑΘΑΡΣΗ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ

(Γ’ μέρος)

Πληροφορίες, παρατηρήσεις, ἐπισημάνσεις,

πού χρειάζεται νά γνωρίζουμε καί νά θυμόμαστε,

ἐργαζόμενοι γιά τό Φῶς στίς παροῦσες συνθῆκες.

-Ὁ παρών πόλεμος καί ὁ ἀντίστοιχος τοῦ παρελθόντος: Δυναμικές σχέσεις, πού ὑποδεικνύουν τήν ἀνάγκη

«βαθέος καθαρισμοῦ».

-Πρακτικές,  τεχνικές, ἀπαιτούμενα,

γιά τήν Κάθαρση  τοῦ προσωπικοῦ καί τοῦ συλλογικοῦ ὑποσυνειδήτου.

Οἰκογενειακά  ἀποτυπώματα,

ἔργα καί ὑποχρεώσεις γραμμῶν αἵματος.

-Διασώζομαι, διασώζω καί προχωρῶ.

Ἀποδομῶ καί οἰκοδομῶ Νοημόνως.

Ὁ τρόπος τῶν Φωτεινῶν.

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016

Προσέλευση: 17:30 Διάρκεια: 18:00-21:00

Εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

Λογοτέχνης, Συγγραφέας βιβλίων Εσωτερικής Γνώσης,

Ιδρύτρια του Ομίλου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας & Ανθρωπιστικής δράσης

«ΦΑΡΟΣ – Βοήθεια στον Άνθρωπο»

Στουρνάρη 49Α & Πατησίων, 7ος όροφος, Αθήνα

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στην γραμματεία

Τηλέφωνο & fax: 210 3216803 email: faros.mko@gmail.com

Δευτέρα έως Παρασκευή: 11:00-15:00