ΨΥΧΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

   ΟΡΑΜΑΤΑ ΨΥΧΩΝ    

 

     «Θά μπορούσατε ἄραγε νά δεῖτε τόν ἑαυτό σας σάν μιά σφαῖρα Φωτός πού βουτάει Θαρραλέα, μέ Γνώση, μέ Σκοπό, στήν Συνειδητότητα τῆς ἐνσαρκωμένης Ἀνθρωπότητας, στούς ψυχικούς κόσμους καί στό φυσικό πεδίο; Καθαίροντας καί οικοδομῶντας, ἀποκαθιστῶντας τήν Ἱερότητα, τήν Ἑνότητα, τόν Σεβασμό, ἐπιστρέφοντας στήν Ἀγάπη, ὑψώνοντας τήν Δημιουργία ὡς Συνδημιουργία, μέ Καθαρότητα, ἀναγνωρίζοντας τήν Ἀλήθεια, προβάλλοντας στό φυσικό πεδίο καί στούς ψυχικούς κόσμους τήν Αλήθεια, κερδίζοντας γιά ὅλους: Ἐλευθερία…
     »…Ἡ Ψυχή σας, στό δικό Της Πεδίο, ἐνστερνίσθηκε ἕνα ὅραμα, μαζύ μέ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄλλες Ψυχές: Τό Ὅραμα τοῦ Ἀνθρώπου Ἐλεύθερου, ὅπως τό Θέλει καί τό προβάλει τό Θεῖο Σχέδιο, ὅπως τό Θέτει καί τό ἐπιτάσσει ὁ Νόμος τῆς Ζωῆς, ὅπως τό μορφοποιεῖ  Ὑπηρετῶντας το , στίς μέρες σας, ἡ 7η Ἀκτίνα, ὅπως τό στηρίζει καί τό προωθεῖ  ὁλόκληρη ἡ Ἱεραρχία καί ὁ Οὐράνιος Κόσμος.
     Σκοπός πρός Ἐπίτευξη: ἡ Ἀγάπη-Ἐλευθερία.
     Κάθε Ἀτομική Ὕπαρξη ἔχει ἀναλάβει τό μέρος Της στό Σχέδιο, Ὑπηρετῶντας τόν Σκοπό…»
    Ὅποιος προτίθεται νά παρακολουθήσει αὐτήν τήν παράδοση, ἄς ἀπευθύνει στόν Ἀνώτερο Ἑαυτό του τό ἐρώτημα: «Τί χρειάζεται ν’ἀκούσω ἤ νά πληροφορηθῶ γι’ αὐτό τό θέμα ἀκριβῶς τώρα;» χωρίς νά δοκιμάσει νά δώσει ἀπαντήσεις. Καί ἄς δηλώσει, ἐν συνεχεία, καθαρή πρόθεση: «Θέλω ν’ἀκούσω, νά πληροφορηθῶ καί νά κατανοήσω ὅ,τι  χρειάζεται τώρα».
    Γιά νά ἔχουμε ὅλοι τό καλύτερο δυνατόν ἀποτέλεσμα.
 

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017

Προσέλευση 16:30   Διάρκεια 17:00-21:00

 

Εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

Λογοτέχνης, Συγγραφέας βιβλίων Εσωτερικής Γνώσης,

Ιδρύτρια του Ομίλου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας & Ανθρωπιστικής δράσης

 «ΦΑΡΟΣ – Βοήθεια στον Άνθρωπο»

 

 Κόστος: 30 ευρώ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Τηλέφωνο & fax:  2103216803 emailfaros.mko@gmail.com

Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-15:00