Αδελφοί,

Προχωρεί η βίωση της Ανθρωπότητας με ταχύτητες πρωτοφανείς για τον πλανήτη.

Μέσα στις παρούσες συνθήκες, το καλύτερο που μπορείτε είναι ν’ ασχολείσθε με το πράγματι σημαντικό κάθε στιγμή.

Θα διακρίνετε εάν ερωτάτε: Την Ψυχή, όχι άλλον.

Θ’ ανταποκρίνεσθε εάν ακολουθείτε: Τον Ρυθμό που υποβάλλει η Ψυχή, όχι απλώς “την Ροή”.

Πολλοί από σας θα κληθείτε ν’ αντισταθείτε στο ρεύμα του αστρικού. Εύκολα αναγνωρίζετε το ρεύμα του αστρικού, επειδή σας πνίγει!

Η Αληθινή σας Φύση δεν είναι αστρική.

Έχει η Ανθρωπότητα να μάθει να ζει ως Κυρίαρχος της αστρικής φύσης, για να μπορέσει να προχωρήσει στο επόμενό της βήμα.

Μένετε στην Εξουσία της Ψυχής. Ερωτάτε κι ανταποκρίνεσθε εμπράκτως. Τα υπόλοιπα ας παραδίδονται στο Ιερό Πυρ της Χάριτος, στον Καταστροφέα, στον Δημιουργό. Σεις Οικοδομείτε.

Με την Χάρη του Κυρίου του Κόσμου.

Να ερωτάτε και ν’ ανταποκρίνεσθε.

Να προχωρείτε με Θάρρος.

Ευλογώ

Ιλαρίων