Σιωπώ = αδειάζω το νοητικό μου από σκέψεις
“αδειάζω” προέρχεται απο την α-δειά = αφοβία, ασφάλεια

Σ :  εντός θέαση κατά τον κώδικα του Έλληνος Λόγου

Η μορφή του Σ μας δείχνει την κίνηση που κάνουμε, προκειμένου να φτάσουμε στο Κέντρο μας, στον Πυρήνα μας: Σ’ αυτήν την προσπάθειά μας έχουμε να υπερνικήσουμε διάφορα εμπόδια της προσωπικότητας – πεποιθήσεις, φόβους, αγωνίες κλπ., – εξ’ ού και η κίνηση “ζικ-ζακ” (ή σλάλομ)
Ι : κάθοδος θεϊκής ακτινοβολίας σε μικρή ποσότητα.

Το Ι δείχνει και την δέουσα στάση του σώματος, την κατακόρυφη, προκειμένου να εναρμονιστώ με το Θείον, να δω καθαρά το Νήμα που με ενώνει με τον Ανώτερο Εαυτό μου.
Ω : ο πλανήτης, ο γήινος χώρος

Και αναφωνώ από τον γήινο χώρο, όπου ευρίσκομαι: “Ω Μέγα!”, βλέποντας την κάθοδο της θεϊκής ακτινοβολίας.
Αναγνωρίζω την θείκή μου φύση, την σύνδεσή μου με το Θείο, και περνώ στο Π.

Π : Πυρ, Πύλη

Αναγνωρίζοντας την θεϊκή μου φύση, ανοίγει η Πύλη που με οδηγεί στον Πυρ-ήνα μου. Εδώ η κάθοδος θεϊκής ακτινοβολίας είναι διπλή (Η). Εδώ μου φανερώνεται το Θείον – το Θεϊκό Μήνυμα. Ανοίγω την Πύλη για το Η.

Η : διπλή κάθοδος ακτινοβολίας, πολύ Φως θεϊκού…, Φανέρωση του θεϊκού μηνύματος.

Επομένως όταν είμαι σε σιωπή μπορώ να επικοινωνήσω και να δεχτώ μηνύματα απο τον Ανώτερο Εαυτό. Όταν είμαι σε σιωπή είμαι ασφαλής στην αγκαλιά του Θεού (α-δειά), δεν έχω ανάγκη (ένδεια).

Οι εξηγήσεις είναι απο τον κώδικα του Έλληνος Λόγου του Σημαιοφόρου Θεολόγου
Σχόλια : Έφη Γρυπάρη